Coding Dojo Prague

Sledovat Komunita 53 Všechny termíny 38

codingdojo.cz

Coding Dojo je místo, kam můžete přijít a potrénovat vaše dovednosti v programování. Scházíme se jednou za čas v Pracovně, kde se dvě hodiny věnujeme řešení zajímavých problémů v podobě Kat. Dojo se neomezuje na konkrétní jazyky ani na žádnou úroveň dovedností. Jazyk i problém je zvolen na začátku každého doja na základě demokratickým principů. Díky kavárně, která je součástí Pracovny, je vždy po ruce něco k snědku a ke svlažení hrdla.

Coding Dojo #17


Pracovna

Vlkova 36, Praha

Potvrzení hosté: 5

Tomáš Horáček

Možná se zúčastnili: 1


Správci srazu: avatar avatar

http://pojd.me/3m7


#codingdojocz

avatar
Jirka Pénzeš: Link na sraz NedDinner ;) http://srazy.info/ndpha/4692
avatar
matej hron: [<Fact>] let `When heading north turn right should result to east`() = TurnRight North |> should equal East
--