Edupoint - Jak využít digitální technologie k inovaci výuky?

Sledovat

Jak využít digitální technologie k inovaci vaší výuky? Na únorovém Peďáku+ se prostřednictvím videa či zanechané autentické digitální stopy seznámíte s ukázkami výukových online aktivit, které lze uplatnit v různých předmětech. Tyto aktivity u žáků rozvíjejí celou řadu dovedností včetně digitálních. Cílem je ukázat tvořivé použití digitálních technologií, naopak od pouhé podpory frontální výuky. Některé aktivity si sami vyzkoušíte. Pokud můžete, vezměte si s sebou proto tablet, chytrý telefon nebo jiné přenosné digitální zařízení. Lektorem bude Ondřej Neumajer, konzultant vzdělávání, didaktik a popularizátor účelného využívání digitálních technologií ve vzdělávání působící na PedF UK. Blíže viz http://ondrej.neumajer.cz/

Skautský institut - Edupoint

Staroměstské náměstí 4, Praha 1

Peďák+ je nabídkou pro studenty učitelských oborů různých fakult. Chceme jim zprostředkovat další zkušenosti z praxe. Obsahem setkání budou například workshopy na téma hlasové výchovy, psychohygieny, řešení případových studií (dítě či třída s problémem), praktické tipy a triky do výuky.

Potvrzení hosté: 11

Bodle Kickboxer
Adélka Solčanská
Věra Ondřichová
Ondřej Zajíc
Matouš Bořkovec
Lucie Stodůlková
Honza Juříček
Peťule Vychytilová
Anetka Bařinková
Michaela Hübnerová

Možná se zúčastnili: 65

Štěpán Záškolný
Katarina Sabolova
Lenka Homolková
Lenka Štěpánová
Josephine Proudfoot
Deniska Veselá
Monika Saskova
Jitka Procházková
Jiří Tobiáš
Tereza Minářová
Matěj Kovář
Лев Дал
Ondřej Červinka
Petr Kulíšek
Petr Naske
Anna Pospisilova
Michal Orság
Renata Svobodová
Laura Neová
Jana Laudátová
Jakub Sluka
Petra Mádrová
Anna Norberta Roberta Rebcová

+ další

Nezúčastnili se: 1

Tereza Kábelová

Správce srazu: avatar EDUin, o.p.s.