18:00
Úvod do jazyka ML
Augustin Žídek
19:00
Vnitřní reprezentace a implementace float v Javě a možné zrady
Augustin Žídek
20:30
Na kávu, čaj či pivo
TBD: [Pavel Patz]