15:15
Zahájení
15:30
Úvod do Doctrine 2 ORM
Jan Smitka
16:15
Přestávka
16:30
Vagrant
Martin Major