17:00
Sraz a rozdání pokynů
17:15
Zahájení
18:45
Retrospektiva