09:30
Registrace
10:00
Zahájení
10:15
Úvod k překladům a překládáme =)
12:15
Oběd
13:15
Opět překládáme
16:15
Zakončení
16:45
Networking