16:30
Registrace
Příchod + občerstvení
17:00
Zahájení
Představení eManu
17:30
Intro do Ruby (on Rails)
Antonína Lebedeva
Na workshopu se prakticky seznámíme s jazykem Ruby a hlavně frameworkem Ruby on Rails ve verzi 5. Ukážeme si výhody oproti ostatním serverovým jazykům, jakými jsou Java či PHP. Spolu vytvoříme ukázkovou aplikaci, vlastní sociální síť, kde využijeme hlavní přednosti Rails frameworku včetně několika dalších nejpoužívanějších knihoven, jakými jsou Devise nebo například Turbolinks. Pobavíme se i o tom, jak Rails přistupuje k bezpečnosti aplikací proti nejznámějším útokům jako CSRF, XSS nebo SQL injection.
18:30
Komponentově orientovaný vývoj v Ruby on Rails
Honza Strnádek
Komponentově orientovaný vývoj je v mnoha jazycích dávno otřepaná fráze, ve spojitosti s Ruby On Rails ji ale uslyšíte zřídka. I v Ruby On Rails je tento vývoj možný, což má řadu výhod i nevýhod. Ukážeme si dekompozici malé aplikace do jednotlivých komponent, které následně otestujeme jak jednotlivě, tak jako celek s jejich závislostmi. Také si nastavíme CI a ukážeme si UI testy přes capybaru.
19:30
Networking
Volná diskuse a beerparty
20:00
Zakončení