18:00
Zahájení
18:15
Moderovaná diskuse nad tématem
21:00
Zakončení