09:00
Zahájení
09:30
ElasticSearch
Jan Prokeš (Elasti.cr)
Praktické představení možností ElasticSearch, hlavně pro parametrické vyhledávání v datech. Základy ElasticSearch, indexy, dotazování a jazyková analýza.
10:15
Úvod do frameworku Laravel
Štěpán Tomsa (ThePay.cz)
Úvod do PHP MVC frameworku Laravel. Co to je, k čemu je to dobré a k čemu naopak není. Proč si zvolit právě Laravel, srovnání s jinými frameworky, přínos ekosystému. Co obnáší tvorba aplikace, co umí Laravel sám od sebe, co se umí naučit pomocí knihoven.
11:00
PHP Profiling
Pavel Smolka (Future PLC)
Použití XHProf s ukázkou realného profilu, další nástroje pro PHP (BlackFire, profiling přes XDebug), Q&A
11:00
Oběd
13:30
Vue.js - moderní (progresivní) aplikace
Václav Kozelka (Creox)
Co je Vue.js, proč jsme si ho vybrali, kamarádi Vue.js (VueX, Vue-Resource, Vue-Router), ukázka webové aplikace
14:15
Cesta od Pimple k Symfony DependencyInjection
Josef Vrbata (Elasti.cr)
Co je DI a k čemu se používá, jak DI řeší jednoduchý container SilexPHP/Pimple, co vše může DI řešit a jak tyto problémy řeší vybrané containery
15:00
Přestávka
15:45
RabbitMQ
Jakub Vyvážil
Představení RabbitMQ, k čemu je dobrý, na co si dát při použití pozor a kdy šáhnout po jiném nástroji. Praktická ukázka.
16:30
Testing
Lukáš Čenovský (Microsoft)
Od unit testů k E2E testům. K čemu jsou různé testy dobré a proč by se některé testy naopak vůbec neměly psát. Závěrem jaké testy píšeme u nás ve Skype/Microsoftu.
17:15
Co byste měli vědět o JavaScriptu
Leoš Přikryl, Milan Lempera (GDG Jihlava)
Kód v JavaScriptu vypadá na první pohled podobně jako v jiných jazycích, ale výsledek jeho spuštění občas dokáže překvapit. Zároveň se rychle vyvíjí a přibývá nová syntaxe. Pojďme si projít odlišnosti jazyka a konstrukce, které často působí problémy a nedorozumění, a ukázat si moderní podobu JavaScriptu, jakou dnes můžete používat.
18:00
Pivo
Ukončení a Afterparty